Сфери на дейност

Инфраструктура, Транспорт и Комуникации

В областта на развитието на инфраструктурните проекти, както и на въпросите, свързани със собствеността, сервитутите, земята и запазването на собствеността, правилните и актуални правни консултации са от голямо значение. Нормативната база в тази правна сфера се променя динамично и като се имат предвид възможните икономически проблеми, които могат да възникнат, бизнесът повече от всякога се нуждае от целенасочена и адекватна подкрепа от своите правни съветници. Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” се развива заедно с променящата се среда и нашият екип от специалисти продължава да предоставя правни консултации в интерес на клиентите ни.

 

Нашето дружество предоставя консултации по някои от най-значимите местни проекти за рехабилитация и разширение на линейната инфраструктура, включително пътна инфраструктура, газопроводи и преносна инфраструктура, електроразпределителни мрежи и съоръжения за присъединяване. Сред нашите клиенти са фирми, които изграждат магистрали и извършват рехабилитацията на съществуващите пътища, в рамките на националната пътна мрежа. Адвокатите ни предоставят съвети и относно въпросте, свързани с устройство на територията, собствеността, сервитутите, преносните и разпределитени мрежи т.н. Услугите ни покриват правните аспекти, касаещи инфраструктурата, както следва:

  • финансиране на проетки (включително структурни фондове);
  • структуриране на участниците в проекта в подходящата правна форма;
  • подаване на оферти (включително тези по Закона за обществените поръчки);
  • изпълнение на проектни договори („EPC” договори - договор за проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация, договори за експлоатация и подръжка);
  • консултации в хода на изпълнението на проекта и въвеждане в експлоатация.

 

Придобили обширни познания, свързани с проблемите, възникващи в хода на изпълнение на различни инфраструктурни проекти, ние сме в състояние да помогнем на нашите клиенти успешно да се насочат към съответните регулаторни, правни и съдебни процедури, за да развиват своя бизнес.

назад