Екип

Асоциирани адвокати

Любен Тодев
todev@legaldl.com
(+359 2) 980 46 59

Любен Тодев

Асоцииран адвокат


Любен Тодев се присъедини към екипа на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” през 2013 г. като стажант. От  2014 г. е Младши асоцииран адвокат. От месец август 2016 г. е на позицията Адвокат, а от август 2017 година - Асоцииран адвокат. 

  

Специализира в областта на Корпоративно право и преобразуване на търговски дружества; Трудово право и имиграция; Интелектуална собственост. 

 

Адв. Тодев е магистър по право (2012 г.)  от  Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специализация Публична администрация.

 

Член на Софийска адвокатска колегия.

 

Езици: английски, немски

 

Публикации:

 

Законодателни изменения относно пребиваването в България на управители на търговски представителства, регистрирани при БТПП, Информационен бюлетин на Адвокатско дружество "Добрев и Люцканов", бр.08/2017г.;

 

 

Правен режим на отговорността на доставчика на услуги на информационното общество при нарушения на право върху интелектуална собственост, Информационен бюлетин на Адвокатско дружество "Добрев и Люцканов", бр.04/2017 г.;

 

 

Приложимост на заповедното производство към договори с арбитражна клауза - рискове и възможности, Информационен бюлетин на Адвокатско дружество "Добрев и Люцканов", бр. 11/2015;

 

Злоупотребата с доверието на работодателя като дисциплинарно нарушение съобразно българското трудово законодателство, в.Виршафтсблат, бр.06/2015;

 

Договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори), Информационен бюлетин на адвокатско дружество "Добрев и Люцканов, бр. 04/2014

Google+Новини и публикации

05.12.2017 г.

67 Години от приемането на Конвенцията за защита правата на човека
прочети повече

05.12.2017 г.

Развитие на предложението за приемане на регламент за защита на електронните данни (E-Privacy Regulation)
прочети повече

05.12.2017 г.

Разрастването на Новия път на коприната - възможности за бизнеса.
прочети повече