Хибридна конференция, организирано от Германо-Българската индустриално-търговска камара, посветена на водородната индустрия

На 20 октомври 2021 г. се проведе хибридна конференция, посветена на водородната индустрия, която бе организирана от Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК). Темата за водорода като изходна суровина, гориво или енергиен носител и средство за акумулиране на енергия е особено актуална с оглед на усилията на Европейския съюз, заявени чрез Зелената сделка (Европейски зелен пакт), да осъществи зелен преход към климатично неутрална и устойчива Европа.

В първия панел на конференцията аудиторията се запозна с водородната индустрия през призмата на германския опит. Немските участници очертаха предимствата на употребата на зелен водород за енергийни нужди, както и предизвикателствата, пред които е изправена индустрията, включително необходимостта от сериозни инвестиции и липсата на необходима инфраструктура за пренос и съхранение на водород. Бяха представени някои от по-иновативните проекти, реализирани в Германия, като проектът за производство на водород от офшорна вятърна енергия „Westküste 100“ и водородният кампус в Залцгитер.

Фокус на втория панел бяха текущото състояние и пътищата за развитие на водородната индустрия в България. В началото на дискусията г-н Желяз Енев, директор на дирекция „Икономическа политика“ в Министерството на икономиката, представи възможностите за финансиране на водородни проекти в България, включително чрез Националната стратегия за малки и средни предприятия и Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“. Обърна се специално внимание на ролята на Националния план за възстановяване и устойчивост, в който се предвижда изготвяне и приемане на национална пътна карта за подобряване на условията за разгръщане на потенциала за развитие на водородните технологии и механизмите за производство и доставка на водород.

В рамките на панела бяха разгледани водородни проекти, по които вече се работи, сред които демонстрационни проекти за водородозахранван обществен транспорт и демо инсталация за енергийно осигуряване на еднофамилни къщи. Участниците обсъдиха и конкретните предизвикателства пред развиването на водородна икономика в България, сред които откроиха липсата на техническа инфраструктура и на електролизьори, необходими за производството на зелен водород. Те обаче подчертаха, че България има отлични специалисти в сферата на производство, съхранение и използване на водород, както и необходимите природни дадености, за да може страната активно да участва в изграждането на водородна екосистема в Европа, каквато е заложена в Европейска стратегия за водорода.