Годишно общо събрание на „Макрел Интернашънъл“

В периода 11-15 април 2018 г. в Барселона се проведе Годишното общо събрание на Макрел Интернешънъл, в което взеха участие представители на членуващите в организацията адвокатски дружества от цял свят. Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ беше представено на събранието от адв. Гергана Илиева. Основни теми на обсъждане от делегатите бяха възможностите, които се разкриват за адвокатите с новите технологии, сред които регламентирането на такива теми като изкуствен интелект и употребата на електронни цигари, както и новия Общ регламент относно защитата на данните. На вниманието на присъстващите бяха представени и проблемите, с които се сблъскват адвокатите от САЩ при работа по договори, свързани с използването, производството и отдаването под наем на площи за отглеждане на марихуана, предвид различното ниво на легализиране в различните щати. Беше представена и инициативата на китайското правителство „Пояс и път“ (Belt and Road Initiative – BRI), имаща за цел да разшири морските и сухопътните инфраструктурни мрежи, свързващи Китай с Азия, Африка и Европа, като стимулира търговията и икономическия растеж по „Пътя на коприната“. България също е включена в списъка с държавите участнички в инициативата. Инициативата вече е представена от адвокатското дружество на 5 декември 2017 г. с публикация на сайта, а допълнителна информация от Макрел Интернешънъл може да бъде намерена тук.
Адв. Илиева взе участие и в срещата на адвокатите от работна група „Съдебни спорове“, по време на която беше обсъдено провеждане на уебинар на тема, представляваща интерес за адвокатите от всички части на света. Участниците в най-голямата работна група се спряха върху темата за признаването и изпълнението на чуждестранни арбитражни решения. Постигнато беше съгласие уебинарът да бъде разделен на две части – първата част да разглежда производствата в страните, които прилагат Нюйоркската конвенция от 1958 г. за признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения, а втората да представя правилата на държавите, които не са се присъединили към Конвенцията.
На събранието беше обсъдена възможността за изпращане до клиенти на покани за участие в конференциите на организацията предвид актуалността на представените теми и разглежданите практически проблеми. Предстои да бъдат организирани събития в разширен формат, за които адвокатското дружество ще предостави актуална информация.