Европейският съд по правата на човека продължи спирането на сроковете до 15.06.2020 г. включително

На 16 март 2020 г. Европейският съд по правата на човека обяви, че предприема извънредни мерки, за да отговори на безпрецедентната глобална здравна криза. Беше обявено съобщение от Регистъра на Съда.
При съобразяване на решенията на френските власти и Съвета на Европа той посочи, че се ограничава достъпът до съда, въвежда се дистанционна работа и продължава разглеждането на случаите с приоритет. Европейският съд по правата на човека продължава да постановява решения.
Регистърът на Съда обяви, че от 16 март 2020 г. за срок от 1 месец се изключва клаузата на чл. 35 от Конвенцията за 6-месечния срок за подаване на жалбите. За същия период от време бяха спрени и всички срокове предвидени в производството, които бяха започнали да текат към 16.03.2020 г.
На 15 април 2020 г. Регистърът на Съда обяви, че спирането на сроковете (на 6-месечния срок за подаване на жалба и на сроковете, предвидени в производството, които са започнали да текат към 16.03.2020 г.), се продължава до 15.06.2020 г. включително.
Продължаването на срока не се отнася за тримесечния срок по чл. 43 от Конвенцията, когато в изключителни случаи е възможно да се иска преразглеждането на делото от Голямата камара. Това са случаите, когато делото повдига сериозен въпрос, свързан с тълкуването или прилагането на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи или на протоколите към нея, или сериозен проблем с общозначим характер.
Съдът ще продължава да функционира и в зависимост от обстановката ще предприема нови действия и решения. Ние от екипа на „Добрев и Люцканов“ Адвокатско дружество ще следим развитието на ситуацията и ще Ви информираме своевременно.