Електронни винетки и тол такса в България– в сила от 01.01.2019г.

От 01.01.2019 г. влизат в сила изменения в Закона за движението по пътищата, с които се въвеждат задължения за заплащане на пътните такси преди ползване на пътната мрежа, в съответствие с приетите по-рано тази година изменения в Закона за пътищата. От началото на 2019 година за заплащането на пътните такси ще следят заедно с органите на МВР и Агенция „Митници“, и контролни органи на Агенция „Пътна инфраструктура“, които ще могат да спират движещи се автомобили. За проверка дали са заплатени пътните такси ще се извършват справки в електронната система за заплащането им, предвидена в Закона за пътищата. Когато се установи нарушение, ще се предоставя възможност за заплащане на компенсаторна такса – в значително по-малък размер от предвидените глоби – с което бързо и ефективно да се уреждат последиците на нарушението, без да се налагат по-тежки санкции. Запазена е възможността за спиране от движение на автомобилите, за които не са заплатени пътни такси, но е предвидено, че след заплащане на пътните такси няма да е необходимо да се прилага процедурата за пускане на автомобила обратно в движение. Измененията имат общата цел да се предоставят лесни възможности да се заплати дължимата пътна такса дори и със закъснение – но в по-висок размер – без да се обременяват ползвателите и собствениците на автомобили с тежки санкции и принудителни административни мерки.

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ участва в изготвянето на законодателните промени като консултант на Агенция „Пътна инфраструктура“.