Конкурентноспособност и инвестиционен климат в България: конференция

Конференция на тема „Конкурентноспособност и инвестиционен климат в България“ беше организирана от Фондация за свободата „Фридрих Науман“ и Германо-българската индустриално-търговска камара на 03.12.2018 г. От името на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ участие взе адв. Камелия Йотова.

На конференцията бяха обсъдени профилите на регионите в Република България с техните специфични особености, бяха проследени тенденциите на развитие и бяха обсъдени пречките пред осъществяването на крупни инвестиционни проекти. Беше отделено внимание на чуждестранните инвестиции, които се правят в България, на политиката на държавата в тази насока и на основните проблеми пред инвеститорите.