Конференция „Конкурентоспособност и инвестиционен климат в България“

На 03.12.2018 г. адв. Камелия Йотова взе участие в Конференция на тема „Конкурентоспособност и инвестиционен климат в България“, която беше организирана от Фондация за свободата „Фридрих Науман“ и Германо-българската индустриално-търговска камара. На конференцията бяха обсъдени профилите на регионите в Република България с техните специфични особености, бяха проследени тенденциите на развитие и бяха обсъдени пречките пред осъществяването на крупни инвестиционни проекти. Беше отделено внимание на чуждестранните инвестиции, които се правят в България, на политиката на държавата в тази насока и на основните проблеми пред инвеститорите.