Конференция „Предизвикателствата пред правната професия, произтичащи от програмата на Европейския съюз за дигитализация”

На 22.06.2018 г. се проведе организирана от Висшия адвокатски съвет конференция на тема дигитализацията и ролята на адвоката в настъпващите промени във всички аспекти на икономиката. Говорители на конференцията бяха българският еврокомисар Мария Габриел, която отговаря именно за този ключов ресор на политиката на ЕС, както и българският министър на правосъдието Цецка Цачева и адв. Ралица Негенцова – председател на Висшия адвокатски съвет. Към присъстващите се обърнаха и Микеле Лучерини, президент на Федерация на европейските адвокатури (FBE), Маргарита графиня фон Гален, вицепрезидент на Съвета на адвокатурите и правните общности в Европа (CCBE), адв. Констатин Димитров – член на Изпълнителния комитет на Международния съюз на адвокатите (UIA), Атанас Темелков – председател на Държавна агенция „Електронно управление” и Боян Магдалинчев – представител на Висшия съдебен съвет.

На конференцията „Добрев и Люцканов“ Адвокатско дружество беше представено от адв. Гроздан Добрев, адв. Катерина Граматикова и адв. Любен Тодев.

Основните теми на конференцията бяха промените в адвокатската професия във връзка с новите възможности за контакт с лицата, които се нуждаят от правна защита – както и промените във формите на правно съдействие. Такива възможности са предоставени във връзка с въвеждането на изискванията за електронна идентификация с Регламент 910/2014 и влизането в сила на задължението за трансгранично признаване на електронна идентификация във всички държави от ЕС. Бяха обсъдени и темите за защита на интелектуалната собственост в хода на все по-универсална дигитализация, както и проблемите поставяни от развитието на изкуствен интелект.