НОВИ ПОЗИЦИИ В АДВОКАТСКОТО ДРУЖЕСТВО

От месец януари 2020 година в адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ има ново разпределение на функциите. В тази връзка адв. Любен Тодев и адв. Тереза Шишкова заемат позиция Старши асоцииран адвокат, адв. Мила Рабаджиева и адв. Тома Томов са на позиция Асоцииран адвокат, а адв. Златина Гаджева – Младши асоцииран адвокат.

Да пожелаем успех на колегите на новите им позиции! Научете повече за нашия екип!