Работа на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ за периода на обявеното в Република България извънредно положение

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ продължава без прекъсване да изпълнява мисията си да защитава Вашите права и интереси и при условията на обявеното в България извънредно положение.

При нас е създадена необходимата организация за непрекъсната електронна комуникация – по телефон, имейл и видеовръзка – така че да предоставим адекватни правни решения за всеки правен проблем.

С оглед въведените правила за ограничаване разространението на заболяването COVID-19 е въведена променена организация на работата в офиса на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“, като за въпроси във връзка със затрудненията за изпълнение на договорни задължения, полагането на труд, застраховки, правила за периода на извънредното положение, както и за всички други правни въпроси, можете да се свържете с нас на имейл officelf@legaldl.com и на телефон: +359 882 805 057