Съдът на ЕС отмени споразумението Privacy Shield за обмен на данни със САЩ

Общият регламент за защита на данните предвижда лични данни на лица, които пребивават в ЕС да се прехвърлят в други държави само когато в тези държави се прилагат достатъчно сигурни мерки за защитата им. Регламентът изрично предоставя възможност на Европейската комисия да приема, че конкретни държави изпълняват това изискване – което позволява по-лесен обмен на данни с тях. До момента такова решение беше в сила по отношение на САЩ на базата на сключено споразумение за защита на данните – EU-US Privacy Shield – което следваше да гарантира адекватни мерки за защита на личните данни на европейци, които се изпращат в САЩ.
На 16.07.2020 г. Съдът на ЕС окончателно отмени решението на Европейската комисия, като прие, че такива адекватни мерки всъщност не са налице в САЩ. До постигане на ново споразумение относно мерките за защита на личните данни и ново решение на Комисията, трансферите на лични данни до САЩ ще са значително затруднени, като във всеки случай ще трябва да се преценява дали е необходимо предварително разрешение от компетентен орган на държава членка.