С изменения в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците е предвиден удължен срок на валидност на документи за самоличност, включително на граждани на ЕС и чужденци

Със Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, обнародван в бр. 98 от 17.11.2020 г. на Държавен вестник, е предвиден удължен срок на валидност на документи за самоличност на български граждани, граждани на ЕС и чужденци, които изтичат в периода между 13.03.2020 г. и 31.01.2021 г. Срокът на валидност е удължен с 6 месеца от изтичането на тези документи.
Удължените срокове се прилагат само на територията на България, като документи на български граждани могат да се приемат за валидни и от чужди държави в рамките на този срок, по преценка на техните власти.
За лица, които пребивават в България на основание безвизов режим или с виза за краткосрочно пребиваване, е предвидена възможност да поискат удължаване на разрешения им срок на пребиваване с до 3 месеца по хуманирани причини.