Удължаване на извънредната епидемична обстановка в България до 30.09.2020 г.

С решение от 26.08.2020 г. Министерският съвет удължи извънредната епидемична обстановка в България до 30.09.2020 г. Във връзка с предотвратяване разпространението на заболяването COVID-19. До изтичане на този срок в сила остават ограниченията за пътуване, като влизане в България се допуска само за определени категории лица. За лицата пристигащи от голям брой държави остава изискването при влизане в България да представят отрицателен резултат от PCR тест за COVID-19, извършен не по-късно от 72 часа преди пристигането в България. Ако преди пътуването не е извършен такъв тест, то пристигащите от тези държави лица ще трябва да се подложат на 14-дневна карантина. В сила остават препоръките на Министерство на здравеопазването за предприемане на мерки за ограничаване разпространяването на заболяването.
Удължаването на извънредната епидемична обстановка освен това оставя възможност на министъра на здравеопазването да предвижда допълнителни мерки в рамките на предвиденото на Закона за здравето. Такива мерки могат да засегнат например свободното придвижване на територията на България, използването на инфраструктура за обществено ползване.

Прочетете сатията Ограничаване разпространението на заразни заболявания – договори от разстояние