Събитие, организирано от адвокатското дружество и ГБИТК на тема „Проблеми на цифровия единен пазар“

Адвокатско дружество Добрев & Люцканов съвместно с Германо-Българската индустриално-търговска камара организира уъркшоп на тема: „Проблеми на цифровия единен пазар – софтуерни приложения като обект на авторско право, защита на права при електронна търговия“. Събитието се проведе на 13.03.2018, с участието на презентаторите адв. Любен Тодев от Адвокатско дружество Добрев & Люцканов и инж. Ексения Рангелова.

Създаването на цифров единен пазар е приоритетна цел на ЕС – създаването на благоприятна среда за иновации и насърчаване на идеите е средство за гарантиране конкурентоспособността на икономиките на държавите-членки в хода на четвъртата индустриална революция. Уъркшопът беше посветен на целта да обсъди два конкретни проблема в контекста на цифровия единен пазар – защитата на идеите, които са заложени в основата на софтуерните приложения, и предотвратяване на! нарушението на права при електронната търговия.