Европейска заповед за запор

01_The European Account Preservation Order_KY С Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година беше създадена процедура за издаване на европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране

Проблеми при предявяване на морски искове и арест на кораби

12_Issues Related to Maritime Claims and the Arrest of Ships Търговският оборот, свързан с осъществяване на търговското корабоплаване, често е доста динамичен и интензивен. Отношенията, свързани с ползването на плавателното средство, са сложни и бързопроменящи се, като същевременно това плавателно

Новата директива за защита на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) е вече факт

Изправена пред предизвикателствата, свързани с увеличаването на броя на кражбите на чувствителна търговска информация, нелегалното присвояване на ноу-хау и липсата на единно законодателство в държавите членки, преди няколко години Европейската комисия насочи вниманието си към деликатната тема за защитата на

Тълкувателно решение на Върховния административен съд (ВАС) на Република България от 13.12.2016 г.

На 13 декември 2016 г. е постановено тълкувателно решение на Върховния административен съд (ВАС) на Република България, с което се дава отговор нищожен ли е ревизионен акт, издаден от служител на НАП – орган по приходите на ръководно ниво, а