Семинар на тема „Новите предизвикателства в електронната среда – правни аспекти“

На 24.03.2017 г. Националният институт по правосъдието заедно с Центъра за обучение на адвокати организираха семинар на тема „Новите предизвикателства в електронната среда – правни аспекти“, във връзка със защитата на интелектуалната собственост при предоставяне на услугите на информационното общество.