На 16.04.2019 г. „Добрев и Люцканов“ Адвокатско дружество съвместно с Германо-Българската индустриално-търговска камара организират уъркшоп на тема „Как да организираме законосъобразно своя електронен магазин или маркетплейс – юридически проблеми на продажбите от разстояние“. В рамките на събитието ще бъдат разгледани основни въпроси на регулацията на електронната търговия – и до колко въобще електронните магазини попадат в рамките на това понятие. Освен това ще бъдат обсъдени правилата за защита на потребителите и случаите, в които те не се прилагат, както и изискванията на данъчното законодателство за регистрация на електронните магазини и за функционалност на софтуера за управление на продажбите.

Като теми в рамките на уъркшопа ще бъдат обсъдени и проблемите на защитата на интелектуалната собственост – както върху обектите, създадени за целите на електронния магазин, така и тези, които се предлагат чрез него. Уъркшопът има за цел да представи и анализ на изискванията за защита на личните данни, приложими към дейността на електронните магазини, както и специалните правила за директен маркетинг. За повече информация и участие, моля свържете се с нас.