59 конгрес на международния съюз на адвокатите

Адвокат Гроздан Добрев, в качеството си на Национален представител на Международния съюз на адвокатите за България, взе участие в 59-тия Конгрес на организацията, който се проведе от 28 октомври до 01 ноември 2015 г. във Валенсия, Испания.

Една от основните теми, обсъждани по време на събитието, бе въпросът за миграциите и техните политически, икономически и социални последици, с оглед на факта, че в момента по-голямата част от света е засегната и не може да си позволи да пренебрегва тази тенденция. Темата засяга пряко и адвокатите, тъй като вероятността те да бъдат защитници на мигранти, нараства.

Обсъждани бяха и теми като спортно право, право на интелектуалната собственост – търговски марки, телекомуникационно и медийно право, права на човека, както и все по-важните теми за защита на адвокатите при изпълнение на техните функции на защитници и свободата на упражняване на адвокатската професия в контекста на защита на защитата.

Конгресът бе посетен от повече от 900 участници – адвокати от цял свят.