Работната група по човешки ресурси, образование и корпоративна социална отговорност

На 04.10.2018 г. се проведе среща на Работната група по човешки ресурси, образование и корпоративна социална отговорност при Американската търговска камара в България за обсъждане на предизвикателствата пред българския пазар на труда и възможностите за преодоляването им. На работната среща от страна на „Добрев и Люцканов“ Адвокатско дружество участваха адв. Гергана Илиева и адв. Любен Тодев, които представиха възможностите за придобиване на нова професионална квалификация и повишаване на вече придобитата, предоставени от българското трудово законодателство. Бяха обсъдени и правилата за достъп до пазара на труда и от страна на чужденци – както при условията на висококвалифицирана заетост, така и в случаите на придобита при упражняване на съответната дейност квалификация.