Работна среща на AmCham

На 24 февруари 2016г. се проведе официална работна среща, организирана от Американската търговска камара в България (AmCham) и Британско-българската бизнес асоциация (BBBA) относно измененията в данъчните закони във връзка с третиране за целите на ДДС на използването на стоки за лични нужди (т.нар. “данък уикенд”) и правила на FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Адвокатското дружество бе представено от адв. Мария Ендрева, като срещата се проведе с участието на лектори от Национална агенция по приходите, вкл. дирекция Методология и СИДДО. Анализирани бяха практическите трудности, които среща бизнеса при определяне и разграничаване на личното ползване на дадена стока, както и правните възможности, предоставени от закона.