Бизнес закуска на тема „Развитие на сделките между свързани лица в световен мащаб: Възможно развитие в България“

На 06 февруари 2015 г. Aдвокатското дружество бе представено от адв. Мария Ендрева на организираната от Американската търговска камара в България (American Chamber of Commerce in Bulgaria) бизнес закуска с PwC на тема „Развитие на сделките между свързани лица в световен мащаб: Възможно развитие в България“. Събитието се състоя в конферентната зала на Гранд Хотел София. Основната насоченост на събитието обхвана анализ на последните доклади на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие във връзка със сделките между свързани лице, както и разпределяне на печалбите в рамките на една група – концепцията Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) или „Изкуствено намаляване на данъчната основа и разместване на печалба“.