Насрочване на ново заседание по тълкувателно дело № 2 от 2014 г. на Върховния касационен съд и Върховния административен съд

За 12.03.2015 г. е насрочено третото по ред заседание по тълк.д. № 2/2014 г. на ВКС и ВАС, в рамките на което трябва да се изясни на кой съд са подсъдни споровете за вреди, причинени от дейността на държавни органи,

Тълкувателно решение на ВКС по въпросите на семейната имуществена общност и някои особени случаи на недействителност на сделките

На 29.01.2014 г. беше постановено Тълкувателно решение № 5 по тълк.д. № 5/2013 г. на Общото събрание на гражданската и търговската колегии на Върховния касационен съд, с което бяха решени няколко въпроса относно особените случаи на недействителност на сделките на

Адвокат Катерина Граматикова изнесе лекция на тема „Актуални проблеми при прилагането на Закона за обществените поръчки“

Адв. Катерина Граматикова взе участие като лектор в семинар на тема „Актуални проблеми при прилагането на Закона за обществените поръчки“, който се проведе на 9 декември 2014г. Семинарът бе организиран от Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“,

Развитие по делата, образувани по жалби срещу решението на БНБ за отнемане на лиценза на „КТБ“ АД

В очаквана посока се развиват производствата, образувани във Върховен административен съд по жалби срещу Решение № 138/06.11.2014 г. на УС на БНБ, с което беше отнет лицензът на „КТБ“ АД за извършване на банкова дейност. За периода между 4.12.2014 г.

Законови изменения в режим на прихващането по Закона за банковата несъстоятелност

На 13.11.2014 г. Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия /ОСГТК/ на ВКС реши въпроса по тълкувателно дело № 7/2013 г. – дали неустойка за забава се дължи, когато договорът е развален поради виновно неизпълнение на длъжника. С решението е

Тълкувателно решение на ВКС по въпросите на неустойката за забава при разваляне на договор

На 13.11.2014 г. Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия /ОСГТК/ на ВКС реши въпроса по тълкувателно дело № 7/2013 г. – дали неустойка за забава се дължи, когато договорът е развален поради виновно неизпълнение на длъжника. С решението е

Делото по несъстоятелност на КТБ е спряно

Съгласно Закона за банковата несъстоятелност, производство по несъстоятелност за банка се открива, ако Българската народна банка (БНБ) е отнела лицензията й за извършване на банкова дейност.  Искане за откриване на производство по несъстоятелност се подава до компетентния съд, като към

58-ми Конгрес на Международния съюз на адвокатите (UIA)

На 29.10.2014 г. – 02.11.2014 г. във Флоренция, Италия, се проведе 58-ми конгрес на Международния съюз на адвокатите (UIA), на който присъства и г-н Гроздан Добрев в качеството му на национален представител за България. Основна тема на конгреса бе защитата

Върховният административен съд прие, че вложителите в „Корпоративна търговска банка“ АД нямат правен интерес от обжалване на решението на Управителния съвет на БНБ, с което са намалени лихвите по депозитите в банката

С определение от 09.10.2014 г. по адм. дело № 9507/2014 г. Върховният административен съд (ВАС), Осмо отделение оставя без разглеждане жалбите на група физически лица срещу решението на Управителния съвет на БНБ от 30.06.2014 г., с което са намалени лихвите

Бал на германската икономика 2014

На 25 октомври 2014 година се проведе традиционният Бал на германската икономика.  Събитието, организирано от Германо-българската индустриално-търговска камара и под патронажа на посланика на Федерална Република Германия Н.Пр. Детлеф Лингеман се проведе в Историческия музей. Като член на камарата Адвокатско