Законови изменения в режим на прихващането по Закона за банковата несъстоятелност

На 13.11.2014 г. Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия /ОСГТК/ на ВКС реши въпроса по тълкувателно дело № 7/2013 г. – дали неустойка за забава се дължи, когато договорът е развален поради виновно неизпълнение на длъжника. С решението е

Тълкувателно решение на ВКС по въпросите на неустойката за забава при разваляне на договор

На 13.11.2014 г. Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия /ОСГТК/ на ВКС реши въпроса по тълкувателно дело № 7/2013 г. – дали неустойка за забава се дължи, когато договорът е развален поради виновно неизпълнение на длъжника. С решението е

Делото по несъстоятелност на КТБ е спряно

Съгласно Закона за банковата несъстоятелност, производство по несъстоятелност за банка се открива, ако Българската народна банка (БНБ) е отнела лицензията й за извършване на банкова дейност.  Искане за откриване на производство по несъстоятелност се подава до компетентния съд, като към

58-ми Конгрес на Международния съюз на адвокатите (UIA)

На 29.10.2014 г. – 02.11.2014 г. във Флоренция, Италия, се проведе 58-ми конгрес на Международния съюз на адвокатите (UIA), на който присъства и г-н Гроздан Добрев в качеството му на национален представител за България. Основна тема на конгреса бе защитата

Върховният административен съд прие, че вложителите в „Корпоративна търговска банка“ АД нямат правен интерес от обжалване на решението на Управителния съвет на БНБ, с което са намалени лихвите по депозитите в банката

С определение от 09.10.2014 г. по адм. дело № 9507/2014 г. Върховният административен съд (ВАС), Осмо отделение оставя без разглеждане жалбите на група физически лица срещу решението на Управителния съвет на БНБ от 30.06.2014 г., с което са намалени лихвите

Бал на германската икономика 2014

На 25 октомври 2014 година се проведе традиционният Бал на германската икономика.  Събитието, организирано от Германо-българската индустриално-търговска камара и под патронажа на посланика на Федерална Република Германия Н.Пр. Детлеф Лингеман се проведе в Историческия музей. Като член на камарата Адвокатско

Копривщица

От 9 до 11 октомври в гр. Копривщица се проведе тиймбилдинг на екипа на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“. Времето беше прекрасно за сезона и всички успяха да се насладят на прекрасната есен във възрожденския град.

Адв. Камелия Йотова с HELP сертификат

Адв. Камелия Йотова успешно премина курс по дистанционно обучение за усъвършенстване на познанията  на адвокатите в България относно изискванията за допустимост на жалбите до Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Обучението беше организирано по програма HELP на Съвета

Sustainability Forum Sofia 2014

Българският съвет за устойчиво развитие (BGBC) организира за 4та поредна година международната конференция Sustainability Forum Sofia 2014. По традиция събитието се проведе в края на м. септември като част от Световната седмица за устойчиво строителство. Тази година основната тема на

Българският енергиен холдинг заподозрян в злоупотреба с господстващо положение на българския пазар за търговия на едро с електрическа енергия

През август 2014 година Европейската комисия изпрати изложение на възражения до Българския енергиен холдинг (БЕХ) в рамките на процедурата, открита от Комисията срещу БЕХ през ноември 2012 година. Чрез този акт Комисията заяви предварителното си становище, че териториалните ограничения за