Уъркшоп относно новия регламент за защита на лични данни

Уъркшоп на тема “Практическо приложение на новия Регламент за защита на лични данни” се проведе на 24 октомври 2017. Събитието бе организирано от Германо-Българската индустриално-търговска камара с участието на представители на Комисията за защита на личните данни. Представени бяха новите

Конференция на тема „Прилагане на правото на Европейския съюз в периода 2007-2017 г.

На 29 септември 2017 се проведе конференция на тема „Прилагане на правото на Европейския съюз в периода 2007-2017 г.“ , организирана от Висшия адвокатски съвет и Българската асоциация по европейско право. Специален гост на събитието по повод десетата година от

Нови попълнения към екипа на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“

От месец септември 2017 г. към екипа на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ се присъединиха адв. Христо Казармов като Асоцииран адвокат и Златина Гаджева на позицията Юрисконсулт. Преди да се присъедини кам нас Христо е работил като асоцииран адвокат в

Образувано ново тълкувателно дело

С разпореждане от 30.06.2017 г. е образувано тълкувателно дело № 3/2017 г. на Общото събрание на гражданската и търговската колегия на Върховния касационен съд по три въпроса, които засягат погасяването на парични задължения и в частност на банкови кредити. Първите

Семинар на тема „Актуални промени в Гражданския процесуален кодекс, Закона за особените залози и Търговския закон“

На 20 и 21 юни 2017 г. се проведе семинар на тема „Актуални промени в Гражданския процесуален кодекс, Закона за особените залози и Търговския закон“. В рамките на семинара измененията в Гражданския процесуален кодекс, включително тези засягащи приложението на регламент

Тълкувателно решение на Върховния касационен съд по въпроси на отмяната на влязло в сила съдебно решение

На 31.07.2017 г. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегия на Върховният касационен съд на Република постанови Тълкувателно решение № 7/2014 г. по тълкувателно дело № 7/2014 г., с което отговори на важни въпроси, свързани с отмяната на влязло в

Нови позиции в Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“

От месец август 2017 година в адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ има ново разпределение на функциите. В тази връзка адв. Мария Ендрева и адв. Камелия Йотова вече са Старши асоцииран адвокат, адв. Любен Тодев и адв. Тереза Шишкова са с

На добър час на адв. Кристина Гунева!

От 31.05.2017 г. адв. Кристина Гунева вече не е част от екипа на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“. Кристина Гунева се присъедини към екипа на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” през 2012 г. като стажант. От 2013 г. е Младши

BNI® Доверие

Както вече имахме удоволствието да ви информираме, Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ е част от BNI Доверие – третото дружество на BNI® България. Днес беше наш ред да представим по-подробно нашата работа, екипа ни и областите, в които работим, пред

Новини за нас

Адв. Гроздан Добрев вече е Европейски адвокат по търговските марки след като беше вписан в списъка с професионалните представители пред Служба по интелектуална собственост пред Европейския съюз (European union Intellectual Property office (EUIPO)). Вписването също така позволява представителство по въпроси