Акции на приносител се заменят с поименни акции

С изменение на Търговския закон (ТЗ), обнародвано в ДВ. бр. 88 от 23 октомври 2018 г., в сила от същата дата, издадените акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения се заменят с поименни акции. По силата на § 11

Данъчно облагане при отдаване под наем в сайтове в интернет Booking, AirBnB и други

Във връзка с данъчното облагане при отдаване под наем в Booking и AirBnB за краткосрочен период (1,2,3 нощувки) на гости предимно физически лица – чуждестранни или български граждани, нерегистрирани по ДДС, възниква въпросът по кой закон ще се облагат доходите

Бал на германската икономика в България

19-oто издание на Бала на германската икономика се състоя на 27 октомври за първа година в Пловдив, в навечерието на предстоящото домакинство на града като Европейска столица на културата през 2019 г. Бляскавото събитие събра повече от 300 представители на

Работната група по човешки ресурси, образование и корпоративна социална отговорност

На 04.10.2018 г. се проведе среща на Работната група по човешки ресурси, образование и корпоративна социална отговорност при Американската търговска камара в България за обсъждане на предизвикателствата пред българския пазар на труда и възможностите за преодоляването им. На работната среща

Среща на тема: Очаквани промени в данъчните закони през 2019 г.

Специализираната комисия „Данъци“ към Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК) организира и проведе среща на 16.10.2018 г. (вторник) с представители на НАП относно очаквани промени в законодателството, касаещи данъчното облагане в България след 1-ви януари 2019г. Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ бе

Европейският парламент одобри проекта на Директивата за авторското право в единния цифров пазар

След обсъждане, на 12.09.2018 г. Европейският парламент одобри предложението за директива за авторското право – като са приети и спорните чл. 11 и чл. 13 на същата, които възлагат допълнителни задължения по защита правата на авторите на платформите в интернет.

Народното събрание окончателно прие Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата

След редакции на текста на законопроекта между първо и второ четене, Народното събрание окончателно прие Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата. С него, за пръв път в Република България се      въведе Смесена система за таксуване

Проект на Директива за авторското право в рамките на цифровия единен пазар

Европейският парламент продължава обсъжданията на проект за директива, която ще уреди правата на авторите на различни произведения в рамките на цифровия пазар – като основен фокус на предложената уредба са отношенията между създателите на съдържание (лица, които споделят снимки, собствени

Конференция „Предизвикателствата пред правната професия, произтичащи от програмата на Европейския съюз за дигитализация”

На 22.06.2018 г. се проведе организирана от Висшия адвокатски съвет конференция на тема дигитализацията и ролята на адвоката в настъпващите промени във всички аспекти на икономиката. Говорители на конференцията бяха българският еврокомисар Мария Габриел, която отговаря именно за този ключов

Европейският парламент прие новите правила за командироването  

На 29 май 2018 г. Европейският парламент гласува новите правила за командироване на работници в границите на Европейския съюз (ЕС). С измененията се цели гарантиране на равноправно заплащане и условия на труд на служители, изпратени временно на работа в друга