Колоквиум на тема „Европейска регламентация на задържането на граждани. Правото за защита на задържаните за екстрадиция. Право на лични контакти. Процедура по ектрадиция.“

На 24 април 2015 г. в гр. София, се проведе колоквиум на тема „Европейска регламентация на задържането на граждани. Правото за защита на задържаните за екстрадиция. Право на лични контакти. Процедура по екстрадиция”. Събитието е част от проект за провеждане на 5 колоквиума на различни теми от Общностното право на ЕС с лектори на Международния адвокатски съюз (UIA), резултат на споразумение между САК и международната адвокатска организация.

Лектор на колоквиума беше Джасвиндер Накуал от „Питърс енд Питърс адвокати“, Лондон, член на Комисията по Наказателно право на UIA и специалист с голям практичски опит в дела за екстрадиция на граждани на страни-членки на ЕС, както и на страни, които не членуват в общността.

Лекцията бе открита от адв. Гроздан Добрев – национален представител на UIA за България и член на Управителния съвет на организацията. Разгледани бяха актуални въпроси по отношение на Европейската заповед за арест, свързани с процедурата, действащото европейско законодателство, критики и др., а на следващо място бе поставен въпросът за Европейската заповед за разследване и процедурата по екстрадиция в ЕС след Договора от Лисабон, организацията и дейността на Интерпол и Европол и редица други практически въпроси.