Регионална среща ЕMEA на Макрел Интернешънъл

На 28-30 октомври 2016 г. в Париж се проведе регионална EMEA (Европа, Близкия Изток и Африка) среща на Макрел Интернешънъл. В срещата взеха участие 69 делегати от 36 адвокатски дружества, установени в 28 държави. „Добрев и Люцканов“ адвокатско дружество беше представено от адв. Румен Люцканов и адв. Гергана Илиева.

В началото на срещата делегатите бяха запознати от управляващия директор на организацията със статистически данни за мястото на Макрел интернешънъл на пазара на правни услуги в световен мащаб. Бяха представени и новите цели на Бизнес развитие екипа.

В отделен панел беше обособена презентация на тема – „Правните справочници и как да бъдем класирани“. Кратки и изключително полезни за делегатите бяха подробните указания за обема, вида и начина на представяне на информацията за представителните случаи, за ролята на клиентите и за значението на обратната връзка.

Делегатите лично участваха в презентацията на тема „Управление на влиянието на културните различия: от инстинкт към стратегия“, в която имаха възможност да се срещнат с трудностите в комуникацията, произтичащи от различната култура на участващите в срещата.

Приетият тази година във Франция нов Кодекс на труда и новите предизвикателства пред работодателите във Франция бяха представени на вниманието на присъстващите на срещата от френските колеги. Съществено внимание беше обърнато на новите изисквания към работодателите при предвиждано преструктуриране на бизнеса.

Бизнес срещата завърши с определяне на датите и страните, в които да бъдат проведени следващите срещи.