„Работна среща относно Българското Председателство на Съвета на Европейския Съюз 2018“.

На 10 октомври 2017 г. се проведе работна среща с г-жа Лиляна Павлова, министър на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018. Срещата бе организирана от Германо- Българската индустриално-търговска камара, като „Добрев и Люцканов“ Адвокатско дружество бе представено от адв. Мария Ендрева. На срещата бяха представени приоритетите на „Председателското трио“ Естония (от юли 2017 г.), България (от януари 2018) и Австрия (от юли 2018 г.), които включват следните области: работни места и растеж, отбрана и сигурност, западни Балкани, енергия, свобода и справедливост. Освен с приоритетите в проектопрограмата на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, на срещата бяха обсъдени възможностите за Българските компании да участват в бъдещи проекти при провеждане на събитията по председателството на България.