Семинар на Международния съюз на адвокатите (UIA) на тема: „Лекарската (медицинската) грешка“

Адв. Гроздан Добрев, адв. Гергана Илиева и адв. Тодор Манев посетиха Seminar UIA семинар на тема „Лекарската (медицинската) грешка” от 26 до 28 юни в София, организиран от Международния съюз на адвокатите (UIA) съвместно с Висшия адвокатски съвет. На семинара бяха обсъдени гражданско-правните, наказателно-правните и застрахователните аспекти на проблема. Участие взеха изявени лектори от Европа, Израел, България и от други страни.