Инфраструктура, транспорт и комуникации

В областта на развитието на инфраструктурните проекти, както и на въпросите, свързани със собствеността, сервитутите, земята и запазването на собствеността, правилните и актуални правни консултации са от голямо значение. Нормативната база в тази правна сфера се променя динамично и като се имат предвид възможните икономически проблеми, които могат да възникнат, бизнесът повече от всякога се нуждае от целенасочена и адекватна подкрепа от своите правни съветници. Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” се развива заедно с променящата се среда и нашият екип от специалисти продължава да предоставя правни консултации в интерес на клиентите ни.

Нашето дружество предоставя консултации по някои от най-значимите местни проекти за рехабилитация и разширение на линейната инфраструктура, включително пътна инфраструктура, газопроводи и преносна инфраструктура, електроразпределителни мрежи и съоръжения за присъединяване. Сред нашите клиенти са фирми, които изграждат магистрали и извършват рехабилитацията на съществуващите пътища, в рамките на националната пътна мрежа. Адвокатите ни предоставят съвети и относно въпросите, свързани с устройство на територията, собствеността, сервитутите, преносните и разпределитени мрежи т.н

Услугите ни покриват правните аспекти, касаещи инфраструктурата, както следва:

  • финансиране на проекти (включително структурни фондове);
  • структуриране на участниците в проекта в подходящата правна форма;
  • подаване на оферти (включително тези по Закона за обществените поръчки);
  • изпълнение на проектни договори („EPC” договори – договор за проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация, договори за експлоатация и поддръжка);
  • консултации в хода на изпълнението на проекта и въвеждане в експлоатация.

Придобили обширни познания, свързани с проблемите, възникващи в хода на изпълнение на различни инфраструктурни проекти, ние сме в състояние да помогнем на нашите клиенти успешно да се насочат към съответните регулаторни, правни и съдебни процедури, за да развиват своя бизнес.


Адвокати


Публикации в областта

Проблеми при предявяване на морски искове и арест на кораби

12_Issues Related to Maritime Claims and the Arrest of Ships Търговският оборот, свързан с осъществяване на търговското корабоплаване, често е доста...

Арест на кораби в България след измененията в Кодекса на търговското корабоплаване

20_RL_Arrest of Ships in Bulgaria in the Light of the Amendments to the Merchant Shipping Code_Sep_14_VA_BG Международна конвенция за арест на кораби от 12.03.1999 г., e подписана от Р....

Арест на кораби в България

Ship-Arrests-in-Practice in...

Арест на кораби в България / Ship Arrest in Practice in Bulgaria 7th Edition

Ship Arrests in Practice in...

Бялата книга на Фидик и защо от качествата на консултанта зависи успехът на проекта

03_The FIDIC White Book _june_2012_ME_bg В своите книги Международната федерация на инженерите-консултанти (FIDIC - federation internationale des ingenieurs-conseils) се...

Арест на кораби в България / Ship Arrests in Practice in Bulgaria 6th Edition

Ship Arrests in Practice in Bulgaria_6th...