Workshop „Цифров пазар под законодателен обстрел от ЕС“

На 20.02.2018 г. в Софийска градска библиотека, American Corner, се проведе уъркшоп на тема „Цифров пазар под законодателен обстрел от ЕС – Предложението за Регламент за защита на електронните данни“, организиран от Американската търговска камара в България и „Добрев и Люцканов“ Адвокатско дружество. В рамките на събитието бяха обсъдени предложеният от Европейската комисия проект на регламент, направените от естонското и българското председателство предложения за изменението му, както и позицията на бизнеса относно поверителността на електронните данни – съдържание на съобщения, метаданни и данни от крайното устройство на ползвателя на услуги. Темата беше поставена от изпълнителния директор на Американската търговска камара в България Петър Иванов, Ива Тодорова – председател на Комитета по дигитална икономика на камарата, адв. Гергана Илиева и адв. Любен Тодев от „Добрев и Люцканов“ Адвокатско дружество, като цялата втора част на уъркшопа беше посветена на обсъждане с включилите се членове на Американската търговска камара в България на проблемите, поставени от проекта на Европейската комисия.