Sustainability Forum Sofia 2014

Българският съвет за устойчиво развитие (BGBC) организира за 4та поредна година международната конференция Sustainability Forum Sofia 2014. По традиция събитието се проведе в края на м. септември като част от Световната седмица за устойчиво строителство.

Тази година основната тема на конференцията – Устойчиво развитие в строителния сектор, събра над 150 участника от европейски и български институции, различни сфери на бизнеса, международни инвеститори, представители на браншовите организации и научните среди.

Адв. Румен Люцканов, който е Член на УС на BGBC, беше сред лекторите на събитието, като обобщи основните стъпки пред България в изпълнението на целите, поставени от Директивата на ЕС относно енергийната ефективност.

За пръв път и по повод 5 години от създаването на Българския съвет за устойчиво развитие (BGBC) бяха връчени годишни награди в 3 основни области. Наградени бяха ETEM Груп в категорията „Компания с корпоративна политика за насърчаване на устойчивото строителство“, Софарма Бизнес Тауърс за „Устойчив проект“ и г-жа Таня Христова – Кмет на Община Габрово,която стана първият български политик с награда за насърчаване на устойчивото строителство.