Екип

Uwe Kaergel

Уве Кергел е регистриран като адвокат през 1971 г.
През 1976 г. той основава първото адвокатско дружество, което е предшественик на днешното адвокатско дружество Кергел де Мезиер & Партньори, Берлин. От 1981 до края на допустимия срок 2012 г. Уве Кергел е работил като нотариус в Берлин.
Настоящата му дейност включва специализирани области от дружественото право, търговското право и гражданско-правните искове.
От 1981 до 1988 г. Уве Кергел е бил член на управителния съвет на Адвокатска колегия Берлин и освен това дългогодишен член на изборна длъжност на уставната колегия на Федералната адвокатска камара.
От 1981 до 2003 г. е бил член на управителния съвет на Берлинския адвокатски съюз, чийто председател става през 1989 г.
През 2003 г. е избран за почетен председател на Берлинския адвокатски съюз.
От 1991 до 1999 г. Уве Кергел е бил член на управителния съвет на Гермаския адвокатски съюз.
През 1995 той става един от неговите заместник-председатели и от 1997 г. в допълнение към това и негов ковчежник.
От 1987 до 1990 г. е бил председател на Съюза на свободните професии в Берлин.
За неговите заслуги спрямо професионалното съсловие през 1995 г. Уве Кергел е награден с Кръст за заслуги на лента и през 2003 г. с Кръст за заслуги първа степен на Федерална Република Германия.
През 1999 г. е отличен с почетния знак за заслуги на Република Австрия.
От 2004 до 2018 г. Уве Кергел е бил член на президиума на Германския Червен кръст - Червен кръст Берлин, а от 2012 г. негов председател.


Публикации

  • DBIHK
  • AmCham
  • partner-logo
  • Shiparrested partner logo
  • IFRL logo
  • BGBC logo