Екип

Uwe Kaergel

Уве Кергел е регистриран като адвокат през 1971 г.
През 1976 г. той основава първото адвокатско дружество, което е предшественик на днешното адвокатско дружество Кергел де Мезиер & Партньори, Берлин. От 1981 до края на допустимия срок 2012 г. Уве Кергел е работил като нотариус в Берлин.
Настоящата му дейност включва специализирани области от дружественото право, търговското право и гражданско-правните искове.
От 1981 до 1988 г. Уве Кергел е бил член на управителния съвет на Адвокатска колегия Берлин и освен това дългогодишен член на изборна длъжност на уставната колегия на Федералната адвокатска камара.
От 1981 до 2003 г. е бил член на управителния съвет на Берлинския адвокатски съюз, чийто председател става през 1989 г.
През 2003 г. е избран за почетен председател на Берлинския адвокатски съюз.
От 1991 до 1999 г. Уве Кергел е бил член на управителния съвет на Гермаския адвокатски съюз.
През 1995 той става един от неговите заместник-председатели и от 1997 г. в допълнение към това и негов ковчежник.
От 1987 до 1990 г. е бил председател на Съюза на свободните професии в Берлин.
За неговите заслуги спрямо професионалното съсловие през 1995 г. Уве Кергел е награден с Кръст за заслуги на лента и през 2003 г. с Кръст за заслуги първа степен на Федерална Република Германия.
През 1999 г. е отличен с почетния знак за заслуги на Република Австрия.
От 2004 до 2018 г. Уве Кергел е член на президиума на Германския Червен кръст - Червен кръст Берлин, а от 2012 г. негов председател. Като признание за неговите заслуги за дейността на Червен кръст Берлин, през месец юли 2023 Уве Кергел бе удостоен честта да бъде посочен за почетен председател на Германския Червен кръст - Червен кръст Берлин.
Уве Кергел е заемал различни длъжности в надзорни/консултантски съвети и е бил член на Международната асоциация на адвокатитте, Международната академия за бизнес и почетен член на AUE.


Публикации

  • DBIHK
  • AmCham
  • partner-logo
  • Shiparrested partner logo
  • IFRL logo
  • BGBC logo