Предоставянето на висококачествени правни услуги е не само основна наша работа, то е нашата мисия.
От основаването си Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” активно участва в различни обществени инициативи. Вярваме, че социалната ни ангажираност допълнително обогатява и стимулира работата ни.

Консултираме много организации с нестопанска цел, търговски и професионални асоциации. Ние съветваме голям брой клиенти от публичния сектор, включително местната власт, правителствени агенции, университети, колежи, асоциации и други.

Активно подпомагаме хора в неравностойно положение и домове за деца, лишени от родителска грижа.