Съдружници

Адвокат Гроздан Добрев
Гроздан Добрев

 

Съдружник
Адвокат Румен Люцканов
Румен Люцканов

 

Съдружник
Адвокат Катерина Граматикова
Катерина Граматикова

 

Младши съдружник