Сфери на дейност

Сферите на дейност на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ включват банково и финансово право, капиталови пазари, конкурентно право, трудово право и имиграция и други.

Банково и финансово право

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” има значителен опит и практика в областта на банковото и финансовото право. Нашият екип предоставя правни услуги на много местни и чуждестранни банки и финансови институции.

Капиталови пазари

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” притежава дългогодишен опит в правното обслужване на дружества, чиито акции се търгуват на Българската фондова борса.

Конкурентно право

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” предоставя правна помощ и защитава правата на своите клиенти от самото начало на правоприлагане на антитръстовото законодателство в Република България.

Корпоративно право и преобразуване на търговките дружества

Ние имаме богат опит в областта на бизнес планирането, структурирането на инвестиции и развитието на търговската дейност на клиентите ни.

Трудово право и имиграция

Работата ни е насочена към предоставянето на консултации и съдействие на работодатели и/или служители по трудовоправните отношения. Ние се стремим да осигурим защита правата и интересите на клиентите си по най-добрия начин, съобразявайки се с техните очаквания.

Енергетика

Всеки ден бизнесът, който се занимава с изграждането, производството, преноса и продажбата на електроенергия, се изправя пред нуждата от вземане на глобални решения и среща различни бизнес предизвикателства.

Околна среда и природни ресурси

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” има богата практика в областта на околната среда и предоставя експертни консултации на своите клиенти, които инвестират в недвижимите имоти, в енергетиката, в химическата промишленост, в технологиите.

Инфраструктура, транспорт и комуникации

В областта на развитието на инфраструктурните проекти, както и на въпросите, свързани със собствеността, сервитутите, земята и запазването на собствеността, правилните и актуални правни консултации са от голямо значение.

Несъстоятелност

Въпросите на несъстоятелността станаха актуални поради нарастващия брой неплатежоспособни предприятия на фона на световната финансова и икономическа криза.

Интелектуална собственост

Адвокатите от Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” притежават значителен опит в предоставяне на правни услуги за цялостна защита на правата върху обекти на интелектуална собственост на процедурите по несъстоятелност.

Съдебни спорове и алтернативно разрешаване на спорове

Дружеството предоставя правна помощ през целия процес – от досъдебната фаза до процесуалното представителство пред всички съдебни инстанции в страната, вътрешен и международен арбитраж.

Обществени поръчки и концесии

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” осигурява пълно правно обслужване по време на цялата процедура по възлагане на обществени поръчки. Ние предоставяме правна помощ и консултации при изготвяне на всички документи, необходими за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки

Недвижими имоти и строителство

Клиентите могат да разчитат на нашата правна проницателност и иновативно мислене за напътстването им през целия процес на осъществяване на техните проекти, свързани със сектора на недвижимите имоти. Ние обхващаме и разрешаваме всички правни въпроси, които са неразривно свързани с изпълнението на инвестиционни проекти в тази сфера.

Данъчно право

Екипът на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” е развил много знания и задълбочено разбиране на данъчните въпроси, като има за цел да осигури високо професионално обслужване за своите клиенти в ежедневните им бизнес дейности.