Mackrell International Сътрудничество с Mackrell International

Mackrell International Video from Mackrell International on Vimeo.

От октомври 2010 г. Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” е член на международната организация Mackrell International – една от водещите международни асоциации на независими адвокатски дружества. В стремежа си да предоставяме висококачествено правно обслужване на своите клиенти, ние обединихме усилията си с Mackrell International. Опитът показва, че всеки клиент, който се обърне за услуга към член на Mackrell International, ще получи професионално, бързо решение на своя проблем. Като член на Mackrell International, ние сме поели ангажимента да водим делата на клиентите си на най-високо ниво.

Mackrell International е организация, в която членуват адвокатски дружества от над 60 държави. Това са независими адвокатски дружества, които са подбрани внимателно, и които са отдадени на прецизното предоставяне на правни услуги.

Със своите над 4500 адвокати с отлична репутация в страните си, Mackrell International има прекрасната възможност да осигури на клиентите контакти с висококвалифицирани професионалисти, които могат да посрещнат нуждите на международния бизнес.

Ship Arrested logo

Сътрудничество с Shiparrested

От 2008 г. нашите специалисти в областта Морско право и транспорт работят в тясно сътрудничество с организацията Shiparrested.

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” подпомага Shiparrested с информация относно проследяването на кораби, тяхното местонахождение и евентуален арест. В допълнение, ние предоставяме информация във връзка с процедурите и практиките при арест, респективно освобождаване на кораби в България.

Организацията Shiparrested свързва водещи адвокатски фирми, работещи в областта морско право от над 85 държави, и изгражда бизнес платформа за подмомагане дейността на своите членове при арестите/освобождаването на кораби. Фокусирана е върху предоставянето на актуална информация за процедурите по арест на кораби по целия свят.