Сътрудничество с Американската търговска търговска камара в България

От 2006 г. Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” е член на Американска търговска камара в България (American Chamber of Commece in Bulgaria, AmCham) – водеща бизнес общност, подразделение на Американската търговска камара и член на Европейския съвет на американските търговски камари.

Организацията обединява повече от 340 американски, български и международни компании и организации от всички икономически сектори, развиващи дейност в България.

Посредством събитията, организирани от Камарата, участваме в обсъжданията на нуждите на бизнеса с представители на правителствени и неправителствени организации с цел подобряване на пазарните условия и привличане на нови инвестиции в страната.

Като член на Американска търговска камара в България разполагаме с богата международна мрежа от контакти и сме запознати с новите бизнес възможности в страната и чужбина.

Чрез участието си в специализираните комитети и работни групи към Камарата, включително Капиталови пазари, Плащания и Финтек, Човешки ресурси и образование, Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ подпомага мисията на Камарата да подобри бизнес средата, инвестиционния климат и жизнения стандарт в страната чрез диалог и партньорство с всички заинтересовани страни.

 

Сътрудничество с Германо-Българската индустриално-търговска камара

От 2006 г. Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” е член на Германо-Българска индустриално-търговска камара (Deutsch-Bulgarische Industrie- und Handelskammer) – водеща международна бизнес общност, включваща повече от 600 фирми и организации в България.

В стремежа си да предоставяме висококачествено правно обслужване и да бъдем максимално полезни на своите клиенти, ние обединихме усилията си с Германо-Българска индустриално-търговска камара. Като член на ГБИТК, ние сме поели ангажимент да водим делата на клиентите си на най-високо ниво, за което е нужно да сме в крак с актуалното икономическо развитие и тенденциите в отделните браншове и пазарните дадености. Членството в ГБИТК ни осигурява богата международна мрежа от контакти и ежемесечни събития с цел набиране на актуална информация относно нуждите на бизнеса в различните бизнес области и търговия.

Чрез участието си в специализирани комисии към Камарата, вкл. Право, Данъци, Енергетика, Технологии и иновации, Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ участва пряко в законодателни инициативи и отдава своята роля за подобряването на рамковите условия в различни области на българската икономика, вкл. в правната сфера.

Германо-Българската индустриално-търговска камара е първият и основен партньор на представителите на германската икономика в България. ГБИТК създава платформа за контакти, партньорства и обмен и открива нови възможности за успешен бизнес на своите германски, български и международни членове.

 

Ship Arrested logo

Сътрудничество с Shiparrested

От 2008 г. нашите специалисти в областта Морско право и транспорт работят в тясно сътрудничество с организацията Shiparrested.

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” подпомага Shiparrested с информация относно проследяването на кораби, тяхното местонахождение и евентуален арест. В допълнение, ние предоставяме информация във връзка с процедурите и практиките при арест, респективно освобождаване на кораби в България.

Организацията Shiparrested свързва водещи адвокатски фирми, работещи в областта морско право от над 85 държави, и изгражда бизнес платформа за подмомагане дейността на своите членове при арестите/освобождаването на кораби. Фокусирана е върху предоставянето на актуална информация за процедурите по арест на кораби по целия свят.