Стаж

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” ежегодно предоставя възможност за стаж на студенти по право в IV или V курс от Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Изисквания към кандидатите:

  • общ успех над 5,00 от досега положените изпити;
  • много добро владеене на английски език, като допълнително владеене на немски, руски и/или френски език се смятат за преимущество.

След дипломирането си и успешното приключване на периода на обучение, стажантите са поканени да кандидатстват за работа на постоянни позиции.

При интерес от Ваша страна, моля не се колебайте да изпратите CV на jobs@legaldl.com.

Обработването на лични данни за целите на подбор на нови членове на нашия екип се извършва в съответствие с нашата политика за обработване и защита на личните данни. С изпращането на CV на посочения електронен адрес Вие изрично декларирате, че сте запознати с тази политика и дейностите по обработване на лични данни, които ще извършим за целите на подбор на нови членове на нашия екип.