Строителство в България върху недвижими имоти извън регулация

02.1_Construction on Unregulated Land Properties_july_2011_GI_bg В последните няколко години терените в околностите на големите градове в България станаха особено атрактивни за инвеститорите и са предпочитани за разполагане на търговски комплекси, логистични центрове и производствени сгради. Често тези имоти попадат в