Защо енергийните предприятия могат да строят върху публична държавна земя

05.1_Why Can Energy Companies Buid on Public Land Properties _june_ 2013_ME_bg Съгласно Конституцията на Република България, собствеността е частна и публична. Титуляри на правото на публична собственост са само държавата и общините. Имотите публична държавна и публична общинска собственост не