Какви права предоставя сервитутът на лицата изграждащи енергиен обект

09,1_What Easement Rights Can Persons Building Energy Facilities Rely on_october_2013_ME_bg Съгласно Българското законодателство поземленият сервитут е тежестта, наложена върху един недвижим имот, наречен служещ, в полза на друг недвижим имот, наречен господстващ имот, който принадлежи на друг собственик. За да