Европейската комисия призова България да спазва законодателството на ЕС относно неравноправните клаузи в потребителските договори

На 24.01.2019 г. Европейската комисия покани България да съобрази законодателството си с правото на ЕС относно неравноправните клаузи в потребителските договори (Директива 93/13/ЕИО). Според тази директива държавите-членки следва да гарантират, че договорите с потребители не включват неравноправни клаузи и са

Търгуващите в Интернет декларират електронните си магазини в НАП до 29 март 2019 г.

Търговците, които използват собствени, наети електронни магазини или публично достъпни онлайн платформи за продажби са длъжни да подадат информация за това пред Националната агенция за приходите до 29 март 2019. Изискването е валидно за лицата, които и в момента осъществяват

Електронни винетки и тол такса в България– в сила от 01.01.2019г.

От 01.01.2019 г. влизат в сила изменения в Закона за движението по пътищата, с които се въвеждат задължения за заплащане на пътните такси преди ползване на пътната мрежа, в съответствие с приетите по-рано тази година изменения в Закона за пътищата.

Изменения в Кодекса за застраховането относно обезщетенията за неимуществени вреди по застраховка „гражданска отговорност“

От 7.12.2018 г. влязоха в сила изменения в Кодекса за застраховането, които предвиждат, че размерите на обезщетенията при смърт на близък ще бъдат определени в съответствие с наредба, издадена съвместно от министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната

Конкурентноспособност и инвестиционен климат в България: конференция

Конференция на тема „Конкурентноспособност и инвестиционен климат в България“ беше организирана от Фондация за свободата „Фридрих Науман“ и Германо-българската индустриално-търговска камара на 03.12.2018 г. От името на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ участие взе адв. Камелия Йотова. На конференцията бяха

Акции на приносител се заменят с поименни акции

С изменение на Търговския закон (ТЗ), обнародвано в ДВ. бр. 88 от 23 октомври 2018 г., в сила от същата дата, издадените акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения се заменят с поименни акции. По силата на § 11

Данъчно облагане при отдаване под наем в сайтове в интернет Booking, AirBnB и други

Във връзка с данъчното облагане при отдаване под наем в Booking и AirBnB за краткосрочен период (1,2,3 нощувки) на гости предимно физически лица – чуждестранни или български граждани, нерегистрирани по ДДС, възниква въпросът по кой закон ще се облагат доходите

Бал на германската икономика в България

19-oто издание на Бала на германската икономика се състоя на 27 октомври за първа година в Пловдив, в навечерието на предстоящото домакинство на града като Европейска столица на културата през 2019 г. Бляскавото събитие събра повече от 300 представители на

Работната група по човешки ресурси, образование и корпоративна социална отговорност

На 04.10.2018 г. се проведе среща на Работната група по човешки ресурси, образование и корпоративна социална отговорност при Американската търговска камара в България за обсъждане на предизвикателствата пред българския пазар на труда и възможностите за преодоляването им. На работната среща

Среща на тема: Очаквани промени в данъчните закони през 2019 г.

Специализираната комисия „Данъци“ към Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК) организира и проведе среща на 16.10.2018 г. (вторник) с представители на НАП относно очаквани промени в законодателството, касаещи данъчното облагане в България след 1-ви януари 2019г. Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ бе