Екип

Калина Макенджиева


Публикации

Дружество с променлив капитал

I. Необходимост от приемане на нова дружествена форма С изменение на Търговския закон от 01.08.2023 г. се предвиди нов, шести вид търговско дружество – Дружество с променлив капитал (ДПК). Причината за неговото въвеждане следва от това, че startup бизнеса, който

  • DBIHK
  • AmCham
  • partner-logo
  • Shiparrested partner logo
  • IFRL logo
  • BGBC logo