Бялата книга на Фидик и защо от качествата на консултанта зависи успехът на проекта

03_The FIDIC White Book _june_2012_ME_bg В своите книги Международната федерация на инженерите-консултанти (FIDIC – federation internationale des ingenieurs-conseils) се стремят да гарантират интересите на всички страни, подписали договор по ФИДИК (възложител, изпълнител, инженер) на всички етапи от неговото изпълнение. Тези