Как да си осигурим свободни парични средства

01 How to Obtain Disposable Funds_january_2013_KY_bg Възможно е да сте един от многото търговци, които имат натрупани несъбрани вземания по различни договори и да знаете, че тяхното събиране може да Ви отнеме много време, усилия и разноски, включително и за