Разпределение на функциите между министъра на инвестиционното проектиране и министъра на регионалното развитие по закона за устройство на територията

08.1_Distribution of Powers_september_2013_GI_bg На 26 юли 2013 г. в Държавен вестник беше обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. С този закон функциите на министъра на регионалното развитие и благоустройството[1] и ръководената от него администрация