Приложимост на заповедното производство към договори с арбитражна клауза – рискове и възможности

14_Applicability of Enforcement Proceedings to Contracts with an Arbitration Clause_LT С възможността да уговорят арбитраж на страните по един спор е предоставена възможността да предвидят реда за разглеждането на същия. Във всички случай арбитражът гарантира по-бързо постановяване на окончателно решение

Бал на германската икономика 2015

На 07 Ноември 2015 година се проведе 16-ят традиционен Бал на германската икономика в България. Бляскавото събитие бе организирано от Германо-българската индустриално-търговска камара и се проведе в Сердика Център София под патронажа на посланика на Федерална Република Германия в България,