Арбитражът по инвестиционни спорове

07_Arbitration in Investment Disputes_GI Конвенцията за уреждане на инвестиционни спорове между държави и граждани на други държави от 1965 г. (Вашингтонската конвенция) установява механизъм за разрешаване на инвестиционни спорове, които могат да възникнат между инвеститор и държавата, в която са

На добър час на адв. Кристина Гунева!

От 31.05.2017 г. адв. Кристина Гунева вече не е част от екипа на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“. Кристина Гунева се присъедини към екипа на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” през 2012 г. като стажант. От 2013 г. е Младши

BNI® Доверие

Както вече имахме удоволствието да ви информираме, Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“ е част от BNI Доверие – третото дружество на BNI® България. Днес беше наш ред да представим по-подробно нашата работа, екипа ни и областите, в които работим, пред