ETIAS – нови изисквания за пътуване до ЕС за граждани на държави, за които е установен безвизов режим

През 2024 г. ще влязат в сила нови изисквания за пътуване до ЕС за граждани на всички държави, за които е установен безвизов режим, въведени съгласно Регламент 2018/1240 за създаване на Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им

Скрининг на инвестиции и борбата с „корозивния“ капитал

Свободното движение на капитали е една от четирите основни свободи на ЕС, но както показва режимът за предотвратяване изпирането на пари, тя не е абсолютна. Ограничения върху прехвърлянето на средства може да бъдат налагани за защита на редица ценности, като