ETIAS – нови изисквания за пътуване до ЕС за граждани на държави, за които е установен безвизов режим

През 2024 г. ще влязат в сила нови изисквания за пътуване до ЕС за граждани на всички държави, за които е установен безвизов режим, въведени съгласно Регламент 2018/1240 за създаване на Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS). Затова тези изисквания ще засегнат държави като САЩ, Канада, Бразилия, Аржентина, Австралия, Израел, Япония, Южна Корея, Тайван и т.н.
Съгласно ETIAS гражданите на тези държави следва да се регистрират преди да могат да използват установените възможности за безвизово пътуване в ЕС. При регистрацията заявителят следва да посочи данни за редица обстоятелства, включително относно своя документ за задгранично пътуване, своите намерения за престой в ЕС, за своето образование и професия, както и дали е бил експулсиран от територията на друга държава. Документът за задгранично пътуване на лицето трябва да има оставащ срок на валидност повече от 3 месеца и да не е издаден преди повече от 10 години. Таксата за процедурата възлиза на 7 евро.
Въз основа на заявлението се издава разрешение за пътуване, което е със срок от 3 години и е обвързано с конкретния документ за задгранично пътуване. Затова при промяна на този документ, трябва лицето да заяви наново разрешение за пътуване в ЕС.
За момента точна дата на влизане в сила на изискванията на ETIAS, но на информационния уебсайт е посочено, че тя ще е през 2024 г. Във всички случаи, тези изисквания затрудняват безвизовия режим, установен за редица държави, и техните граждани следва да проверят дали ETIAS вече се прилага преди планиране на пътуване до ЕС. Повече информация в тази връзка може да бъде намерена на следния адрес: https://travel-europe.europa.eu/etias_en